Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
05.03.2021

W ramach zadania nr 7 pt. ”Działania integracyjne ze środowiskiem” – Uczestnicy Projektu w miesiącu grudniu 2020 r. z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa wynikających z pandemii COVID-19 mieli możliwość zorganizowania na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. B. Getta 19, w grupach Biesiady.
Ponadto w m-cu lutym 2021 r. otrzymali Vouchery do Kina „Pionier” w Żarach, które będą mieli możliwość wykorzystania do 30.07.2021r. Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość wyboru filmu, na który mogą wybrać się wspólnie z osobą towarzyszącą. Powyższe działania finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnicy Projektu vouchery otrzymali nieodpłatnie.