24.06.2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
Tel. 68 363 06 80
Lokalizacja: Żary, ul. Artylerzystów 6
www.pcprzary.pl e-mail: pcpr@pcprzary.pl
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
Tel. 800 12 00 02 - czynny całą dobę
 
Centrum Praw Kobiet
Tel. interwencyjny 600 070 717 - czynny całą dobę
Tel. (22) 621 35 37 - pomoc prawna i psychologiczna, czynny 10:00-16:00
 
Fundacja Feminoteka
Tel. 888 88 33 88 - czynny pn.-pt. 8:00-20:00
 
Niebieska Linia IPZ
Tel. 22 668 70 00 - czynny codziennie 12:00-18:00
 
Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych
Tel. 116 123 – czynny codziennie 14:00-22:00
 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Tel. 116 111 - czynny całą dobę
 
Policyjny Telefon Zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Tel. 800 120 226 – czynny codziennie 9:30-15:30
(linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych)