13.01.2011
 
tel.: (0-68) 475-56-06
ul. Bohaterów Getta 19
 

Usytuowanie

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w budynku Działu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej MOPS. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej (w kierunku ul. Ułańskiej) znajduje się przy ul. Bohaterów Getta 3, około 200 m od budynku. Miejsca parkingowe znajdują się przy budynku, od strony ul. Pszennej. Na terenie budynku chodniki oraz krawężniki są równe, ale poza ogrodzeniem napotkasz wiele nierówności i zbyt wysokich krawężników. Jest możliwość skorzystania z telefonu w wypadkach losowych, w biurze Stowarzyszenia (pok. 1), a kiedy nie jest ono czynne, w biurze Działu Rehabilitacji MOPS (pok. 5).

Wejście do budynku

Budynek jest siedzibą ośrodków zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, dlatego też jest przystosowany do przyjęcia osób na wózkach inwalidzkich oraz osób z problemami w poruszaniu się. Budynek jest parterowy, wyposażony w dwie pochylnie oraz dodatkowe poręcze. Jedna z pochylni znajduje się przy parkingu od ul. Pszennej, druga zaś przy wejściu do Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wejścia do budynku mają odpowiednią szerokość.

Dostosowanie budynku

Korytarze są szerokie, brakuje zamontowanych poręczy wzdłuż ścian. Posadzki w pomieszczeniach są antypoślizgowe. Nie ma oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Podłoga nie ma progów, futryny są poszerzone. W razie potrzeby masz do dyspozycji cztery toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa klienta niepełnosprawnego

Osoby niesłyszące mogą mieć problem w komunikowaniu się, ponieważ nie zawsze zastaną pracownika, posługującego się językiem migowym. Strona internetowa (www.radosc.mops.zary.pl) Stowarzyszenia nie jest dostosowana dla osób słabowidzących i niewidomych. Biuro Stowarzyszenia jest dość wąskie, ale w razie potrzeby klient może zostać obsłużony w innym pomieszczeniu. Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy Działu Rehabilitacji pomogą Ci w poruszaniu się.