07.08.2019
 
W związku z realizacją od 01.05.2019 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach projektu pn.: „Nowy standard pracy w MOPS Żary” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020, informujemy, że z dniem 01.08.2019 r. zmianie uległy rejony pracy socjalnej.
Ponadto w ramach projektu utworzone zostały zespoły do konkretnych zadań, tj.:
- stanowisko do spraw pierwszego kontaktu,
- zespół do spraw pracy socjalnej,
- zespół do spraw usług,
- zespół do spraw świadczeń przyznawanych decyzją.
W związku z powyższym wszystkie osoby, które po raz pierwszy zgłaszają się do MOPS w Żarach, powinny udać się do pracownika pierwszego kontaktu, który urzęduje przy ul. Domańskiego 1, w pokoju nr 3 (kontakt pod nr tel. 68 475 55 83).