04.07.2019
W dnach 01-02.07.2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach przeprowadzone zostały warsztaty przybliżające Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych dla 29 pracowników Ośrodka.
Warsztaty realizowane były w ramach projektu pn.: „Nowy standard pracy w MOPS Żary” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014-2020.