24.05.2019
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
w związku z realizacją projektu "Nowy standard pracy w MOPS Żary",
który jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:
ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
Więcej informacji jest dostępnych na stronie bip-u MOPS (kliknij tutaj: www.bip.mops.zary.pl)