11.12.2018
 
Realizujemy projekt – zorganizowaliśmy kolejne
Międzysektorowe Spotkanie Integracyjne z uczestnikami projektu,
pt. "Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach"
W związku z realizacją projektu konkursowego pt.„ Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej,
w dniu 07 grudnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Żarach, przy ul. Domańskiego 1, odbyło się ostatnie z zaplanowanych międzysektorowych spotkań integracyjnych z uczestnikami realizowanego projektu pt. „Razem – aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzone w związku z realizacja zadnia nr 2 „Reintegracja społeczno-zawodowa”. Spotkanie prowadził przedstawiciel Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach na zaproszenie Zespołu Projektowego.