23.08.2018
 
 Zajęcia ze specjalistą ds. przemocy
w ramach realizowanego przez nasz ośrodek projektu pn.
„Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach”
W dniach od 27 do 28 sierpnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Domańskiego 1 w świetlicy, na parterze zostaną przeprowadzone zajęcia grupowe ze specjalistą ds. przemocy w dla Uczestników Projektu „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.