02.03.2018
 
 
Spotkanie informacyjno – organizacyjne
z kolejnymi Uczestnikami Projektu
„Razem – aktywna integracja klientów MOPS w Żarach”
 
W dniu 27 lutego 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach (w świetlicy na parterze), odbyło się spotkanie informacyjno - organizacyjne dotyczące realizacji II etapu projektu „Razem – aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 2017 r.
Uczestników Projektu powitał Kierownik MOPS w Żarach - Pani Katarzyna Pękala wraz z powołanym Zespołem Projektowym w skład, którego oprócz kierownika MOPS Żary wchodzą: koordynator projektu, pracownik socjalny i główna księgowa. Ponadto w spotkaniu uczestniczyła Pani Natalia Chmielowska - asystent rodziny.
W spotkaniu uczestniczyły osoby zrekrutowane na rok 2018 r. do ww. projektu, które są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.
W trakcie spotkania zostały omówione oraz przedstawione informacje dotyczące projektu oraz możliwości skorzystania z zaplanowanych w projekcie działań. Uczestnicy projektu wypełnili Ankietę Wstępną dotyczącą wsparcia, możliwości uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach ze specjalistami oraz określenia trudności związanych z funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że wszystkie działania realizowane w projekcie, którymi zostaną objęci są bezpłatne, ponieważ finansowane są z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020.
Przybyłych UP poinformowano, że w dniu 28.03.2018 r. na zaproszenie Zespołu Projektowego jest zaplanowane I międzysektorowe spotkanie integracyjne z przedstawicielem PUP w Żarach.
W bieżącym roku, podobnie jak w roku 2017 r. możliwość skorzystania z zaplanowanych w projekcie działań przewiduje się dla 25 osób.