09.06.2017
W dniu 24.09.2015 Stanisław Majdański oraz Elżbieta Anzlik, specjaliści terapii uzależnień zatrudnieni w MOPS Żary przeprowadził na terenie boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy ulicy Pszennej w Żarach zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą korzystającą z ww. obiektu. 
Spotkanie odbyło się zgodnie z założeniami programu pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. W zajęciach uczestniczyło 9 osób, w tym 6 osób to młod szkolna i 3 osoby dorosłe. Tematem spotkania były kwestie związane z wpływem używek na relacje z rodziną, rówieśnikami oraz nauczycielami. Uczestnicy dzielili się z ochotą własnymi spostrzeżeniami, podkreślając negatywny wpływ używek na jakość tych relacji. Ich zdaniem branie narkotyków, sięgania po dopalacze czy alkohol nie tylko psuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami i rodziną, ale powoduje również zerwanie wszelkich relacji z rówieśnikami, którzy nie sięgają po te substancje oraz utratę zaufania u rodziców, rodzeństwa i znajomych. W następstwie nawiązywane są nowe relacje, znajomości i kontakty jednak z grupą o destrukcyjnym charakterze. Skutkiem wejścia w te nowe środowiska jest najczęściej absencja w szkole, złe oceny, konflikty z prawem a nawet przestępczość. Osoby dorosłe otrzymały ulotki, foldery z informacjami o substancjach psychoaktywnych.