15.05.2018
W okresie od kwietnia 2018r. do października 2018r. Stanisław Majdański oraz Elżbieta Anzlik, specjaliści terapii uzależnień zatrudnieni w MOPS Żary prowadzą na terenie boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy ulicy Pszennej w Żarach zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu uzależnień z młodzieżą oraz dorosłymi korzystającymi z ww. obiektu.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w godzinach popołudniowych, zgodnie z założeniami programu pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Działalność profilaktyczna prowadzona na boisku od lat umożliwia osobom korzystającym z infrastruktury sportowej uzyskanie podstawowych i rzetelnych wiadomości w zakresie uzależnień od papierosów, alkoholu i narkotyków a przede wszystkich rozwijającego się ponownie zagrożenia od dopalaczy.