16.07.2021
Realizujemy projekt - za nami uroczysta kolacja w ramach projektu, pn. „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”.
W dniu 13 lipca 2021 r. (wtorek), w godzinach popołudniowych Uczestnicy Projektu w ramach zadania nr 7 pt. „Działania integracyjne ze środowiskiem” uczestniczyli we wspólnie zorganizowanej uroczystej kolacji. Uroczysta kolacja odbyła się w restauracji, z oprawą muzyczną na żywo w Oranżerii Bella (za Motelem Leon), przy ul. Piastowskiej 1 w Żarach.
W trakcie kolacji Uczestnicy Projektu mieli możliwość wyrażenia opinii nt. realizowanych działań w projekcie oraz przekazania informacji dot. odbytych szkoleń, ich organizacji i egzaminów. Uczestnicy Projektu w miłej atmosferze, przy dźwiękach muzyki spędzili czas na wspaniałej wspólnej zabawie, tańcach, rozmowach o ich sytuacji życiowej oraz o tym, co „dało im uczestnictwo w ww. projekcie, jak zmieniło się ich życie”, i jaki ma wpływ na ich integrację ze środowiskiem.
Uroczysta kolacja została zorganizowana w ramach realizowanego w partnerstwie z Fundacją „Przedsiębiorczość” w Żarach projektu, pn. „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Udział w uroczystej kolacji Uczestników Projektu przyczynił się do podniesienia poziomu ich samooceny i motywacji do integracji społecznej, co wpłynie na wzrost ich aktywności w poszukiwaniu pracy a w dalszej kolejności podjęcia zatrudnienia. Udział w uroczystej kolacji był nieodpłatny.