12.07.2021
Realizujemy projekt - uzupełniające spotkanie grupowe z trenerem w ramach projektu, pn. „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar” zakończyliśmy w dniu 08.07.2021 r.
W dniu 11 czerwca 2021 r. od godz. 12.00 (piątek) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Bohaterów Getta 19, w pokoju nr 2 (na parterze) oraz na terenie należącym do budynku, w ramach zadania nr 3 pt. ”Trening umiejętności społecznych” – rozpoczęły się dodatkowe spotkania Uczestników Projektu z trenerem, który przeprowadzał już wcześniej ww. trening. Posiada wiedzę i doświadczenie w pracy w prowadzeniu treningów kompetencji społecznych. Zajęcia w ramach ww. projektu prowadzone były z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa zarówno dla Uczestników Projektu, jak i osoby prowadzącej spotkanie. Ostatnie uzupełniające spotkanie zostało przeprowadzone dnia 8 lipca br. Spotkania grupowe współfinansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Spotkania z trenerem dla Uczestników Projektu były nieodpłatne.
 
Harmonogram spotkań grupowych Uczestników Projektu z trenerem w ramach „Treningu umiejętności społecznych”.
Miejsce prowadzenia spotkań: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach,
przy ul. Bohaterów Getta 19 – pokój nr 2(parter) oraz teren wokół budynku.
  
Lp Data Godzina Rodzaj zajęć
1. 11.06.2021r 11:00 - 15:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
2. 14.06.2021r 11:00 - 15:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
3. 15.06.2021r 11:00 - 15:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
4. 16.06.2021r 11:00 - 15:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
5. 17.06.2021r 11:00 - 15:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
6. 18.06.2021r 11:00 - 15:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
7. 21.06.2021r 11:00 - 15:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
8. 23.06.2021r 11:00 - 15:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
9. 07.07.2021r 11:00 - 15:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby
10. 08.07.2021r 11:00 - 15:00 Zajęcia grupowe - 3 osoby