Zasady udostępniania sprzętu

Biuletyn Informacji Publicznej
18.03.2011
1. Dostarczyć zaświadczenie (druk do pobrania niżej, w załącznikach) ze wskazaniem do korzystania z konkretnego sprzętu lub urządzenia pomocniczego:
- lekarza prowadzącego w przypadku sprzętu rehabilitacyjnego,
- lekarza prowadzącego lub rehabilitanta w przypadku urządzenia pomocniczego;
 
2. Zgłośić się do Biura wypożyczalni: ul. Parkowa 8 z dowodem osobistym osoby potrzebującej sprzętu oraz osoby ją reprezentującej.
 
3. Podpisać umowę użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzenia pomocniczego.