Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Warsztat Terapii Zajęciowej

Biuletyn Informacji Publicznej
25.03.2011
Warsztat jest placówką pobytu dziennego, czynną 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00- 15:00.
 
Działalność Warsztatu jest działalnością o charakterze nie zarobkowym. Zajęcia terapeutyczne w Warsztacie prowadzone są w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji przygotowane dla każdego uczestnika przez Radę Programową.
 
Warsztat zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji indywidualnego programu rehabilitacji w formie:
 
 • Trening umiejętności zawodowych w pracowniach:
 
   • Gospodarstwa Domowego i Ogrodnictwa
   • Krawiectwa i Haftu
   • Poligraficzno- Informatyczna
   • Rękodzieła
   • Stolarskiej
 
 • terapii ruchem,
 • zajęcia rewalidacyjnych,
 • zajęć stymulacyjno – terapeutycznych,
 • treningu samoobsługi,
 • treningu umiejętności społecznych,
 • treningu ekonomicznego,
 • terapii rozrywką i kulturą,
 • wycieczek,
 • prac Samorządu Uczestników,
 • kół zainteresowań tworzonych stosownie do potrzeb i zainteresowań uczestników.