Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Warsztat Terapii Zajęciowej

Biuletyn Informacji Publicznej
25.03.2011
Jednostką prowadzącą WTZ Żary jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach.
 
Warsztat przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym i innymi, współistniejącymi dysfunkcjami, które:
  • Mają orzeczoną niezdolność do pracy,
  • Otrzymały wskazanie do terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ,
  • Których kandydatura została zatwierdzona przez Jednostkę Prowadzącą WTZ.
Uczestnikiem Warsztatu może być każda osoba niepełnosprawna ( od 16- go roku życia ) posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do terapii zajęciowej  
 
Celem Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z upośledzeniem umysłowym i innymi współwystępującymi dysfunkcjami, zmierzająca do ogólnego rozwoju poprawy sprawności każdego uczestnika