Działalność

Biuletyn Informacji Publicznej
02.06.2011
Dzienny Dom Wsparcia jest placówką pobytu dziennego czynną 8 godzin, w godz. 7:00 – 15:00, przez 5 dni w tygodniu. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w godzinach od 8:00 do 14:00.
Dom przeznaczony jest dla 30 osób. Działalność ośrodka ukierunkowana jest na osoby starsze i niepełnosprawne, w tym z dysfunkcją narządu ruchu, ze schorzeniami neurologicznymi, osoby po przebytych udarach mózgu oraz wylewach itp. Schorzenia te przekładają się w dużym stopniu na codzienne życie i utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie prostych czynności dnia codziennego, tj. poruszanie, porozumiewanie, jedzenie, itp. Nasi uczestnicy wymagają więc intensywnej rehabilitacji oraz wszelkich działań podtrzymujących oraz przywracających im względną sprawność psychofizyczną.
Dużym plusem dla naszych uczestników jest to, iż ośrodek zapewnia dowóz na zajęcia dla osób z dysfunkcją ruchu busem, który przywozi i rozwozi uczestników nie mających możliwości dotarcia do ośrodka we własnym zakresie.
Uczestnicy mają również możliwość spożywania dwudaniowych obiadów, a także, jeśli nie posiadają odpowiednich warunków w swoim miejscu zamieszkania – skorzystania z prysznica i pralko-suszarki.
Osoby ubiegające się o miejsce w Dziennym Domu Wsparcia powinny spełniać następujące warunki:
• ukończony 18 rok życia,
• zgłosić chęć uczestnictwa kierownikowi ośrodka
   lub swojemu pracownikowi socjalnemu,
• przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
   do uczestnictwa w DDW - do pobrania poniżej.