Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Projekt EFS 2020

Biuletyn Informacji Publicznej
30.06.2021
Realizujemy projekt - za nami dodatkowe spotkanie z dietetykiem w ramach projektu, pn. „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”.
W dniu 28 czerwca 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Bohaterów Getta 19, pokój nr 2 (na parterze),w ramach zadania nr 4 pt. ”Spotkania z dietetykiem” odbyło się spotkanie dodatkowe z dietetykiem dla 5 Uczestników Projektu pn. „Integracja społeczna i zawodowa szansą na wzrost aktywności mieszkańców Żar”. W ramach spotkania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej – Uczestnicy Projektu otrzymali nieodpłatnie materiały dydaktyczne, poczęstunek.
W ramach spotkania z dietetykiem Uczestnikom Projektu zostały przekazane informację niezbędne do poprawy ich kondycji potrzebnej do wzmożonej aktywności społecznej i zawodowej, min. poprzez zwrócenie uwagi, na fakt, jak zdrowe żywienie wpływa korzystnie na poprawę ich kondycji dając motywację do dalszego działania w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Spotkanie prowadzone było w ramach wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczeń interaktywnych bazujących na materiałach edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania oraz bezpośredniego udziału Uczestników Projektu.