Organizacje Pozarządowe

Biuletyn Informacji Publicznej
12.01.2011
 
tel.: (0-68) 375-04-80
ul. Chrobrego 21
 

Usytuowanie

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ul. Ułańskiej, około 150 m od budynku, a postój taxi w odległości 120 m, przy ul. Podchorążych 39. Najbliższe miejsca parkingowe (płatne) mieszczą się przy pl. Przyjaźni, są tam dwie koperty, ale zbyt wąskie. Chodnik, który prowadzi do budynku, wykonany jest z niezbyt równego bruku, po deszczu staje on się śliski. Jest możliwość skorzystania z telefonu w sytuacjach alarmowych, w biurze na piętrze.

Wejście do budynku

Siedziba Związku mieści się w starej kamienicy. Przed wejściem znajduje się kilka schodów, brakuje pochylni, poręczy, a drzwi są dwuskrzydłowe. Dostęp do wyższych kondygnacji dla osoby poruszającej się na wózku nie jest możliwy (schody są bardzo strome). Osoby poruszające się o własnych siłach także mają problem z wejściem na górę, choć zamontowano poręcze po obu stronach schodów. Radzimy przyjść z opiekunem.

Dostosowanie budynku

Pomieszczenia są obszerne, korytarze szerokie, a futryny poszerzone, więc można by manewrować wózkiem, gdyby komuś udało się dostać na piętro. Brakuje dodatkowych poręczy wzdłuż ścian i uchwytów. Progi są zbyt wysokie. Posadzki w pomieszczeniach wykonane są z paneli. Niewidomi oraz osoby słabowidzące też mogą napotkać trudności, ponieważ nie ma oznaczeń ułatwiających poruszanie się. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obsługa klienta niepełnosprawnego

Osoby niesłyszące mogą mieć problem w porozumiewaniu się, ponieważ brakuje osoby posługującej się językiem migowym. Związek nie posiada strony internetowej, więc po wszelkie informacje musisz udać się do siedziby Związku. Związkowcy pomogą Ci w poruszaniu się, jeśli jest taka potrzeba. Radzi my przyjść z opiekunem.