Organizacje Pozarządowe

Biuletyn Informacji Publicznej
12.01.2011
 
tel.: (0-68) 374-80-66
ul. Moniuszki 46/13
 

Usytuowanie

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej (w kierunku ul. Katowickiej) znajduje się przy ul. Moniuszki, około 50 m od budynku, a postój taxi w odległości 500 m. na ul. Wieniawskiego. Chodnik przed wejściem do budynku wykonany jest z nierównej kostki, a krawężniki są zbyt wysokie, by osoba na wózku mogła go pokonać. W lokalu PZG nie ma telefonu.

Wejście do budynku

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku który wymaga gruntownego remontu. Drzwi wejściowe są szerokie, ale przed wejściem napotkasz wysoki próg, a w klatce budynku bardzo strome schody. Nie ma pochylni, windy ani dodatkowych poręczy. Dostęp do wyższych kondygnacji dla osoby poruszającej się na wózku nie jest możliwy.

Dostosowanie budynku

Pomieszczenie jest obszerne, szerokość korytarzy odpowiednia, futryny poszerzone, ale przeszkodą są progi. W budynku brakuje dodatkowych poręczy wzdłuż ścian. W pomieszczeniach nie ma posadzek antypoślizgowych. Niewidomi oraz osoby słabowidzące, mogą napotkać trudności, ponieważ nie ma oznaczeń ułatwiających poruszanie się. Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obsługa klienta niepełnosprawnego

Członkowie Stowarzyszenia posługują się językiem migowym, jest tam instruktor oraz tłumacz. W Kolesą osoby pomagające w załatwianiu spraw bieżących i rozwiązywaniu problemów osobistych. Utrzymują też kontakt z zakładami pracy, gdzie zatrudnione są osoby głuche. Pomagają w pisaniu podań, pism urzędowych, wypełnianiu wniosków. Radzimy przyjść z opiekunem.