Projekt EFS 2014-2020

Biuletyn Informacji Publicznej
18.09.2017
  Realizujemy projekt – zorganizowaliśmy trzecie Międzysektorowe Spotkanie Integracyjne z uczestnikami projektu, pt. "Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach”
18.09.2017
Zajęcia ze specjalistą ds. przemocy w ramach realizowanego przez nasz ośrodek projektu,
pn. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach ” - już za nami.
31.08.2017
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu znak: KA.I.291.13.2017/EFS na:
przeprowadzenie grupowych zajęć ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy dla uczestników projektu
"Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach"
w 2017 roku
 
29.08.2017
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu znak: KA.I.291.12.2017/EFS na:
przeprowadzenie grupowych zajęć "Szkoła rodzin" dla uczestników projektu
"Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach"
w 2017 roku.
 
 
21.07.2017
 
Kurs potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa z wykonywaniem ochrony osób i mienia - przed Uczestnikami naszego projektu.
26.06.2017
 
Informujemy, że w przeprowadzonym postępowaniu na wybór Wykonawcy przedmiotu zamówienia pn.: Usługa szkoleniowa dla uczestników projektu „Razem -aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” w 2017, wpłynęła jedna oferta firmy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra,
cena brutto: 27.615,00 zł – oferta otrzymała 100 punktów.
27.06.2017
 
Wizyta studyjna w Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej w Krośnie Odrzańskim
w ramach realizowanego przez nasz ośrodek projektu,
pn. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach ”