Projekt EFS 2014-2020

Biuletyn Informacji Publicznej
05.01.2018
 
Zaproszenie do składania ofert
 
asystent rodziny
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zaprasza do składania ofert na usługi asystenta rodziny.
18.12.2017
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ogłasza kolejny nabór Uczestników Projektu na rok 2018

„RAZEM-AKTYWNA INTEGRACJA KLENTÓW MOPS W ŻARACH"
 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
 
29.11.2017
 
 
Realizujemy projekt
– planujemy przeprowadzić dnia 11 grudnia 2017r.
 
IV Międzysektorowe Spotkanie Integracyjne
 
z uczestnikami naszego projektu
pt. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach”.
 
14.11.2017
 
Realizujemy staże w ramach projektu, pn. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach”
03.10.2017
 
Trwają zaplanowane dla Uczestników projektu kursy w ramach realizowanego przez nasz ośrodek projektu pn. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach”.
03.10.2017
 
Realizujemy projekt – trwają zajęcia grupowe w ramach ”Szkoły Rodzin” – w związku z realizacją przez MOPS w Żarach projektu pn. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach.
18.09.2017
 
 
Piknik Integracyjny Rodzinny w ramach projektu konkursowego „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego za Uczestnikami Projektu.