Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Projekt EFS 2014-2020

Biuletyn Informacji Publicznej
27.12.2018
 
Spotkanie świąteczno- wigilijne w ramach projektu „Razem – aktywna integracja klientów MOPS
w Żarach”
W dniu 20 grudnia 2018r. (czwartek) w MOPS w Żarach, przy ul. Domańskiego 1 w świetlicy na parterze zostało zorganizowane świąteczno - wigilijne spotkanie integracyjne z Uczestnikami Projektu.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizowanego przez MOPS w Żarach projektu konkursowego „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
W ramach zadania nr 1 Aktywna integracja.
Przybyłych Uczestników Projektu wraz z ich członkami rodzin(dziećmi), wspólnie z koordynatorem projektu, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, powitała Pani Katarzyna Pękala Dyrektor MOPS w Żarach.
Witając przybyłych Uczestników Projektu i ich dzieci podziękowała za udział w projekcie, posumowała prowadzone w projekcie działania, zaangażowanie samych UP.
W trakcie spotkania UP mieli możliwość podzielania się swoimi opiniami, uwagami, spostrzeżeniami dotyczącymi zorganizowanych dla nich zajęć, kursów, staży, wyjazdów, pikniku oraz pozostałych działań w ramach projektu.
Uczestnikom projektu w trakcie spotkania przygotowano poczęstunek , ponadto zakupiono i wydano paczkę, w której znajdowały się artykuły gospodarstwa domowego oraz słodkości, kawa, herbata itp.
W trakcie prowadzonych rozmów UP wspominali niektóre z wspólnie wykonywanych zadań, ćwiczeń w projekcie, było dużo radości i mile spędzonych dni ze sobą. Stwierdzili, iż mieli możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, wspólnego wyjazdu integracyjnego, który oderwał ich od codzienności. Ponadto niektórzy z nich stwierdzili cyt.: „że wzmocnienie, które otrzymali w ramach projektu pomoże im w odnalezieniu się na rynku pracy, po prostu uwierzyli w swoje możliwości i odnaleźli w sobie potencjał i siłę do dalszego działania”.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.