Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Projekt EFS 2014-2020

Biuletyn Informacji Publicznej
08.10.2018
 
W ramach realizowanego przez nasz ośrodek projektu, pn. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” – organizujemy staże dla Uczestników Projektu.

W związku z realizowanym projektem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach pn. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Uczestnicy Projektu w ramach zadania 5 Nowy Start od 25.09.2018r. rozpoczęli udział w stażach, które zostały zorganizowane min.: w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Żarach, Składnicy Maszyn Rolniczych „Rolmasz” w Żarach, Kwiaciarni „Syngonia” w Żarach. Realizacja staży przez Uczestników Projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu aktywności społeczno-zawodowej.