Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Projekt EFS 2014-2020

Biuletyn Informacji Publicznej
18.09.2018

 

Piknik Integracyjny w ramach projektu konkursowegoRazem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowany z EFS  już za nami.                        

 W dniu 14 września 2018r. (piątek), odbył się Piknik Integracyjny dla   Uczestników Projektu, ich rodzin i otoczenia. Piknik został zorganizowany w ramach realizowanego przez MOPS w Żarach projektu konkursowego „Razem -  aktywna integracja klientów MOPS  w Żarach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.


Oficjalnego otwarcia Pikniku dokonała Pani Katarzyna Pękala  Dyrektor  MOPS w Żarach witając przybyłych gości, Uczestników Projektu  i ich  rodziny, zapraszając wszystkich do aktywnego uczestnictwa w przygotowanych dla nich  atrakcjach.

Imprezę zainaugurował występ uczestników Dziennego Domu Wsparcia  w Żarach oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej PIĄTKA – MOPSIKI. Nagrody rzeczowe skutecznie zachęciły dzieci i rodziców biorących udział  w Pikniku Integracyjnym do sprawdzenia swoich sił i umiejętności. Uczestniczy Pikniku chętnie brali udział w przygotowanych konkurencjach  sportowych, zabawach, min. wykazali się integracją podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez pracowników MOPS w Żarach. Uczestnicy Projektu przybyli ze swoimi członkami rodzin, sąsiadami. Ponadto odwiedzili nas również Uczestnicy Projektu z 2017 r. Wszyscy byli pełni chęci do podjęcia rywalizacji ale i integracji ze sobą, otoczeniem, jak i z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.

W trakcie prowadzonych rozmów Uczestnicy Pikniku stwierdzili, że taki Piknik Integracyjny to doskonała możliwość miłego spędzania czasu przez wszystkich członków rodziny, niezależnie od wieku. Jest to możliwość spotkań     i rozmów, okazja do nawiązania kontaktu z ciekawymi ludźmi z ich otoczenia. Piknik Rodzinny może również stać się okazją do okazania dobroci i życzliwości innym.

Ponadto w  przerwach między konkurencjami przygotowano pokaz,  techniki kryminalistycznej wraz z całym umundurowaniem, która została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Żarach.   Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Żarach – strażacy  zaprezentowali zainteresowanym wyposażenie wozu strażackiego. Najmłodsi  uczestnicy pikniku byli bardzo zadowoleni, wszystkiego chcieli dotknąć, znaleźć się  w środku wozu strażackiego, niektórzy z chłopców stwierdzili, iż w przyszłości też chcą zostać strażakiem.  Dla wszystkich Uczestników Pikniku Integracyjnego przygotowano poczęstunek.

            Na zakończenie zmagań sportowych, plastycznych można było zgłosić się do udziału w Karaoke. Chętnych było bardzo dużo, biorący udział w karaoke śpiewali wspaniale, niektórzy stwierdzili, że cyt. „przecież śpiewać każdy może”  Zabawa była doskonała wszystkim uczestnikom dopisywał wspaniały humor  a przede wszystkim uśmiech na twarzy.

Po czterogodzinnej wspólnej zabawie i integracji w wyśmienitych nastrojach, bogatsi o nowe, rodzinne doświadczenia Uczestnicy Pikniku niechętnie opuszczali teren MOPS w Żarach, przy ul. B. Getta 19. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, iż fajnie byłoby częściej organizować tego tupu imprezy.

 Koordynator Projektu