Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Projekt EFS 2014-2020

Biuletyn Informacji Publicznej
29.03.2017
 
Spotkanie informacyjno - organizacyjne dotyczące projektu
„Razem – aktywna integracja klientów MOPS w Żarach”
23.01.2017
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach zatrudni asystenta rodziny - szczegółowe informacje w załączniku.
23.01.2017
 
OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach ogłasza nabór Uczestników Projektu

„RAZEM-AKTYWNA INTEGRACJA KLENTÓW MOPS W ŻARACH"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna,
Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
09.01.2017
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach informuje, że od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. będzie realizował projekt konkursowy pt. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna
Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane
przez ośrodki pomocy społecznej.