Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Projekt EFS 2014-2020

Biuletyn Informacji Publicznej
09.08.2018
 
 Realizujemy projekt
– kolejne III Międzysektorowe Spotkanie Integracyjne
z uczestnikami projektu
pt. "Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach"
W związku z realizacją projektu konkursowego pt. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej,
w dniu 17 sierpnia 2018 roku ( piątek) w godz. od 8.00 do 13.00 - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Domańskiego 1 odbędzie się III Międzysektorowe Spotkanie Integracyjne z uczestnikami realizowanego projektu, pn. „Razem – aktywna integracja klientów MOPS w Żarach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzone w ramach zadnia nr 2 „Reintegracja społeczno-zawodowa”. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez przedstawiciela zakładu pracy - Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach.