Projekt EFS 2014-2020

Biuletyn Informacji Publicznej
29.03.2018
 
 
W związku z realizacją projektu konkursowego pt. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej,

w dniu 28 marca 2018 roku (środa) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Domańskiego 1 odbyło się pierwsze w tym roku Międzysektorowe Spotkanie Integracyjne z kolejną II grupą uczestników realizowanego przez nasz Ośrodek projektu, pt. „Razem – aktywna integracja klientów MOPS w Żarach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzone w ramach zadnia nr 2 „Reintegracja społeczno-zawodowa”.

Spotkanie przeprowadził przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach na zaproszenie Zespołu Projektowego.