Projekt EFS 2014-2020

Biuletyn Informacji Publicznej
22.03.2018

 
Realizujemy projekt
– pierwsze Międzysektorowe Spotkanie Integracyjne
z uczestnikami projektu pt.
"Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach"
W związku z realizacją projektu konkursowego pt. „Razem - aktywna integracja klientów MOPS w Żarach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej,
w dniu 28 marca 2018 r. (środa) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Domańskiego 1 w świetlicy na parterze, zostanie przeprowadzone pierwsze w tym roku Międzysektorowe Spotkanie Integracyjne z uczestnikami ww. projektu, przeprowadzone w ramach zadnia nr 2 „Reintegracja społeczno-zawodowa”.
Spotkanie na zaproszenie Zespołu Projektowego w godzinach od 9.00 do 14.00 przeprowadzi przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach.