Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Cele i zadania

Biuletyn Informacji Publicznej
01.10.2014
1. Opieka i organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży ze szkół: SP nr 2, SP nr 5 oraz Gimnazjum nr 3 w Żarach.
2. Pomoc w codziennym odrabianiu zadań domowych, wyrównywanie braków edukacyjnych, pomoc w wyszukiwaniu materiałów do zadanych prac.
3. Poszerzanie wiedzy na wybrane tematy w ramach potrzeb dzieci i ich wychowania.
4. Organizowanie dzieciom i młodzieży zajęć rekreacyjnych pozwalających na miłe spędzenie wolnego czasu, w tym wyjścia na basen, do kina itp.
5. Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości korzystania z nowoczesnych metod uczenia się, dostępu do informacji i zabawy, umożliwienie korzystania z komputera i Internetu.