Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Zajęcia

Biuletyn Informacji Publicznej
02.08.2016
Zajęcia w Dziennym Domu Wsparcia odbywają się zgodnie z planem wsparcia i aktywizacji przygotowywanym indywidualnie do każdego uczestnika przez zespół pracowników, w tym terapeutów, rehabilitanta, psychologa, pielęgniarkę.
W ramach zajęć organizowane i prowadzone są następujące treningi:
- trening funkcjonowania w codziennym życiu (m.in. zajęcia kulinarne, trening dbałości o zdrowie, trening nauki higieny, trening poruszania się w otoczeniu)
- trening umiejętności społecznych (trening komunikacji, trening pełnienia ról społecznych, trening interpersonalny)

- trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz trening umiejętności zawodowych (w tym zajęcia plastyczne, stolarskie, ogrodnicze, robótki ręczne, zajęcia kulinarne i rozrywkowo kulturalne, biblioterapia, filmoterapia, zajęcia komputerowe i z zakresu korzystania z internetu)
-  terapia ruchowa
- wspomaganie w rozwiązaniu indywidualnych trudności i problemów (w tym poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę podczas zajęć)