Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Programy, strategie

Biuletyn Informacji Publicznej
22.07.2014
Agnieszka Fetzka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach serdecznie zaprasza wszystkie organizacje i instytucje działające w sferze polityki społecznej na terenie MIASTA ŻARY do zgłaszania kandydatur swoich przedstawicieli na członków Zespołu ds. wdrażania i monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Żary o statusie miejskim na lata 2014-2020”.
Spośród zgłoszonych kandydatur BURMISTRZ MIASTA ŻARY powoła Zespół, do którego zadań należeć będzie określanie priorytetowych zadań do realizacji na dany rok budżetowy, monitoring i ewaluacja oraz aktualizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Żary o statusie miejskim na lata 2014-2020” przyjętej dnia 27 lutego 2014 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/7/14 (kliknij tutaj, aby otworzyć tekst Strategii dostępny na stronie www.mops.zary.pl)
Kandydatury należy zgłaszać w sekretariacie MOPS w Żarach, ul. Domańskiego 1 lub poprzez e-mail: poczta@mops.zary.pl do dnia 31 lipca 2014 r.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Agnieszka Fetzka – kierownik Dziennego Domu Wsparcia, tel. 68 475 56 08, e-mail: agnieszka.fetzka@mops.zary.pl.