Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Programy, strategie

Biuletyn Informacji Publicznej
10.02.2021
Uchwała Nr XXV/2/21 Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia
„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Żary o statusie miejskim
na lata 2021-2027"