Terapia grupowa

Biuletyn Informacji Publicznej
09.12.2013
Terapia grupowa uzależnień to niezbędny element w każdym profesjonalnie prowadzonym cyklu terapeutycznym. Osoby   objęte naszym wsparciem mają możliwość uczestniczenia zarówno w grupach profilaktyczno edukacyjnych dla osób uzależnionych jak i osób współuzależnionych.  W trakcie kolejnych spotkań uczestniczące w nich osoby uzyskują wiedze o podstawowych kwestiach związanych ze zjawiskiem uzależnień i współuzależnień.
Spośród osób, które pomyślnie przejdą tę fazę zajęć (10 spotkań raz w tygodniu) tworzone są terapeutyczne grupy wsparcia. Uczestnictwo w nich pozwala na wzajemne poznawanie się, zdobywania umiejętności nawiązywanie nowych, zdrowych  relacji, wspieranie w trzeźwości oraz poznawanie swoich mocnych i słabych stron. Jest to o tyle ważne, że funkcjonowanie w grupie jest odniesieniem do tego, jak najczęściej funkcjonuje się w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym. Spotkania w terapeutycznej grupie wsparcia odbywają raz w tygodniu.
 
Harmonogram - terapia grupowa
 
czwartek
08:00 - 09:30 (terapeutyczna grupa wsparcia)