Terapia indywidualna

Biuletyn Informacji Publicznej
09.12.2013
Terapia indywidualna rozpoczyna się od konsultacji ze specjalistą terapii uzależnień z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Terapia opiera się na współpracy pacjenta z terapeutą uzależnień w ramach indywidualnych sesjach terapeutycznych. Sesje to regularne spotkania, prowadzone przez tego samego terapeutę, w trakcie których ustalany jest cel terapii oraz  ilość i częstość kontaktu.
Specjalista terapii uzależnień na podstawie wstępnego wywiadu dokonuje analizy dotychczasowego życia pacjentu w celu okreslenia zaistniałego problemu i postawienia diagnozy wg klasyfikacji chorób  ICD-10.
 
Harmonogram - terapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 
poniedziałek
 
Elżbieta Anzlik: 09:00 - 12:00
Stanisław Majdański: 07:00 - 15:00
 
     Uwaga: W godz. od 9:00 do 15:00 udział w zespołach roboczych
 
wtorek
 
Elżbieta Anzlik: 08:00 - 12:00  
Stanisław Majdański: 09:00 - 13:00
 
     Uwaga: W godz. od 9:00 do 15:00 udział w zespołach roboczych
 
środa
 
Elżbieta Anzlik: 09:00 - 13:00
Stanisław Majdański: 07:00 - 14:00
 
czwartek
 
Elżbieta Anzlik: 09:30 - 12:00
Stanisław Majdański: 07:00 - 08:00, 9:30 - 15:00
 
piątek
 
Stanisław Majdański:
07:00 - 15:00