Nasza oferta

Biuletyn Informacji Publicznej
09.12.2013
Z usług specjalistów terapii uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach mogą skorzystać mieszkańcy Miasta i Gminy Żary, którzy sami borykają się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych i alkoholu lub mają w rodzinach takie osoby.
Umówienie na rozmowę może odbyć się po uprzednim kontakcie z pracownikiem socjalnym lub bezpośrednim kontaktem ze specjalistami uzależnień w godzinach przyjęć, jak również podczas kontaktu telefonicznego. Konsultacje udzielane są nieodpłatnie.