Nasza działalność

Biuletyn Informacji Publicznej
09.12.2013
Głównym celem  programów terapii uzaleznień jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zażywania substancji psychoaktywnych oraz alkoholu i eliminowanie ujemnych skutków ich spożywania w społeczeństwie lokalnym.
Prowadzenie działań terapeutycznych oraz profilaktyczno – edukacyjnych zostało rozpoczęte wraz z powołaniem w 2008 roku przez Kierownika MOPS Żary, Stefana Łyskawy do realizacji w/w wymienionych zadań specjalistów terapii uzależnień, tj. mgr Elzbietę Anzlik i mgr Stanisława Majdańskiego.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego na tego typu działania, z  każdym kolejnym rokiem zwiększa się zakres świadczonej pomocy terapeutycznej i profilaktyczno- edukacyjnej dla rodzin i osób w powiecie żarskim. 

Obecnie odbywa się to poprzez następujące działania:

·        Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych

·        Konsultacje indywidualne dla rodzin osób uzależnionych

·        Diagnoza wstępna dotycząca stopnia uzależnienia

·        Diagnoza pogłębiona dotycząca stopnia uzależnienia wg ICD-10

·        Terapia indywidualna dla osób uzależnionych

·        Terapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych

·        Prowadzenie grup profilaktyczno –edukacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

·        Prowadzenie terapeutycznych grup wsparcia dla osób, które zakończyły pozytywnie udział w  grupie profilaktyczno- edukacyjnej

·        Doradztwo i współpraca z pracownikami MOPS

·        Udział w zespołach interdyscyplinarnych powoływanych w ramach Działu Pomocy Środowiskowej

·        Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą problematyką uzależnień (poradnie, ośrodki, punkty konsultacyjne, sądy, policja, itp.)

·        Współpraca z Noclegownią w Żarach

·        Szkolenia dla grup zawodowych z zakresu uzależnień

·        Opracowywanie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas prowadzonych zajęciach

·        Stała współpraca z Miejska Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach