Asystenci rodziny

Biuletyn Informacji Publicznej
14.11.2013

Justyna Woźniak
 
2011 - asystent rodziny w projekcie systemowym EFS MOPS w Żarach
2012 - specjalistka pracy z rodziną w projekcie systemowym EFS MOPS w Żarach
2013 - nadal - asystent rodziny w Dziale Usług MOPS w Żarach

Podjęta praca i pełniona funkcja na co dzień dają mojej osobie wiele zadowolenia i satysfakcji z pomocy drugiemu człowiekowi. Nie wyobrażam sobie, abym na chwilę obecną nie mogła współpracować bezpośrednio z ludźmi, tj. z rodzinami.
Codzienny kontakt z rodziną pozwala wierzyć, że pomimo wielu napotykanych przeszkód asystent rodziny jest w stanie pokierować i wesprzeć poszczególnych członków rodziny, aby na lepsze zmienili swoje życie i zrozumieli, gdzie popełnili błąd.
Pomimo niekiedy ciężkich chwil dla moich rodzin zawsze znajdę siłę, aby codziennie rano znów pojechać "w teren" i pomagać moim podopiecznym. Widzę sens w wykonywanej pracy, a polepszenie życia moich podopiecznych jest dla mnie największą zapłatą.
Obecnie wykonywana praca jest dużym, a zarazem pozytywnym doświadczeniem w moim życiu. Warto wykonywać pracę dla ludzi jako asystent rodziny.
 
Natalia Pietkiewicz
 
od marca 2016 - asystent rodziny w Dziale Usług MOPS w Żarach

Działania jakie podejmuje asystent rodziny są niezwykle istotne i potrzebne w świetle funkcjonowania i spełniania roli rodziny, jako właściwego miejsca dla wychowywania i opieki nad dziećmi. Jako asystent rodziny, wspieram rodzinę w trudnych, traumatycznych sytuacjach życiowych oraz pomagam rozwiązywać pojawiające się problemy. Wspomagam członków rodziny w pełnieniu ich ról oraz wskazuję właściwą drogę postępowania, zgodną z wymaganiami prawnymi i socjokulturowymi. Praca, jaką wykonuję to także pokierowanie w celu uzyskania pomocy w poprawie trudnej sytuacji życiowej rodzin oraz asysta i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Pełniąc rolę asystenta rodziny, wchodzę bowiem głęboko w struktury danej rodziny i sposoby komunikacji. Jest to praca bardzo ciekawa, wymagająca dużych pokładów cierpliwości, empatii, tolerancji przy umiejętności realnego osądu sytuacji. Jest to praca przynosząca wiele satysfakcji i zadowolenia z pojawiających się rezultatów. Jestem przekonana, iż nie można pochopnie oceniać i skreślać ludzi. Należy każdemu dać szansę na poprawę i zrozumienie samego siebie.
Z wykształcenia jestem pedagogiem.
Natalia Chmielowska
 
od kwietnia 2017 - asystent rodziny w Dziale Usług MOPS w Żarach

Z wykształcenia jestem psychologiem, a na stanowisku asystenta rodziny pracuję od kwietnia 2017 r. Jest to praca interesująca, ale i wymagająca. Rolą asystenta jest pomoc, pokierowanie i wspieranie rodzin - uczenie często podstawowych czynności, czy tłumaczenie mechanizmów komunikacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Asystent jednocześnie musi być zaufanym przyjacielem rodziny, ale i osobą, której rad i sugestii członkowie rodziny wysłuchają i wdrożą w życie. Asystent rodziny pomaga swoim podopiecznym także w załatwianiu wszelakich spraw urzędowych i nabyciu umiejętności wychowawczych, które pozwalają dzieciom rosnąć w atmosferze miłości i bezpieczeństwa. Wspiera rodziny także w niecodziennych, bardzo trudnych sytuacjach. Praca ta wymaga ogromnych pokładów cierpliwości i umiejętności oczekiwania na widoczne efekty swojej pracy: nie ma jednak nic bardziej satysfakcjonującego niż obserwacja tych efektów, gdy już się pojawią i świadomość realnej pomocy rodzinom i dzieciom w aktualnej sytuacji życiowej.