Poradnictwo psychologiczne

Biuletyn Informacji Publicznej
14.11.2013
W celu skorzystania z poradnictwa psychologicznego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach
wymagane jest uzyskanie skierowania
do psychologa od pracownika socjalnego.
 
Psycholog mgr Krzysztof Sroczyński
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ul. Parkowa 8, pokój nr 10
tel. 68 452 22 69,
kom. 519 051 326
 
godziny przyjęć:
poniedziałek 09:00 - 17:00
wtorek 07:00 - 15:00
środa 09:00 - 17:00
czwartek 07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 15:00
 
Psycholog mgr Marta Wąsowicz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ul. Parkowa 8, pokój nr 10 
tel. 68 475 55 69
 
godziny przyjęć:
poniedziałek 11:00-13:00
wtorek 7:00-8:00 oraz 10:00-15:00
środa 10:00-16:00
czwartek 7:00-8:00 10:00-15:00
piątek 10:00-16:00
 
 

 Jak wygląda praca psychologa w pomocy społecznej?

Praca psychologa w MOPS  już  na  pierwszy rzut oka wydaje się specyficzna, ze względu na to, że prowadzona jest nie tylko w gabinecie, ale gdy jest potrzeba – i u klienta w domu. Często psycholog, żeby pomóc w kryzysie - wchodzi do rodziny i pracuje w domu, z (całą) rodziną w przezwyciężeniu jej problemów, gdyż niejednokrotnie bez tej interwencji nie możliwe jest rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji człowieka. Tym głównie różni się od pracy psychologa w innych placówkach, takich jak szkoła, poradnia czy szpital.

Nie byłoby to jednak często możliwe bez współpracy z pracownikami socjalnymi  i asystentami rodziny, gdyż wiele osób korzystających z pomocy socjalnej po prostu do psychologa nie poszłoby, czy to z obawy przed stygmatyzacją, czy też z obawy przed przyznaniem się do tego, jak bardzo są bezradni wobec sytuacji i jak bardzo jest ona nieznośna psychicznie.

Nie sposób jednak odpowiedzieć na czym polega praca psychologa bez wskazania charakteru problemów osób zgłaszających się do pomocy społecznej, takich jak: trudna sytuacja psychologiczna, finansowa, rodzinna, zdrowotna, społeczna i/lub zawodowa. Chodzi, bowiem o to, że mamy do czynienia z ludźmi w obliczu zagrożenia, obciążonych jakąś tragedią lub dramatem życiowym, w desperacji, w poczuciu klęski lub załamania się, wyczerpania.

Często słyszymy, jak psycholodzy wysyłani są do osób będących ofiarami katastrof lub klęsk żywiołowych. Psycholodzy w MOPS wpisują się w podobny typ działań. W gruncie rzeczy udzielają pomocy psychologicznej osobom w kryzysie, których udziałem są takie bolesne, doświadczenia, jak np.:

  • śmierć dziecka, śmierć  partnera lub ojca rodziny, brak wsparcia rodziny w obliczu tragedii,
  • próby samobójcze lub groźby członka rodziny,
  • samotne macierzyństwo, przy  nikłych szansach na  uzyskanie pracy lub mieszkania, porzucenie przez  partnera - jedynego żywiciela i ojca dzieci, uwięzienie ojca rodziny i pozostanie z gromadką dzieci,
  • podejrzenie zagrożenia dziecka przez  pedofila w rodzinie,
  • rujnującymi - własne życie i bliskich - uzależnieniem, przemocą, wspóluzależnieniem od sprawcy przemocy lub osoby uzależnionej,
  • obecność w rodzinie osoby zaburzonej psychicznie lub upośledzonej umysłowo,
  • odrzucenie społeczne, w związku z orientacją seksualną, chorobą psychiczną itp.,
  • zagrożenie utratą domu rodzinnego przez dzieci z powodu niewydolności i negatywnych postaw rodzicielskich rodziców,
  • zagrożenie utratą praw do opieki nad dziećmi z powodu niskich kompetencji, przy równoczesnej ogromnej więzi emocjonalnej w rodzinie i  silnej  szczerej woli pracy. 

Taka charakterystyka ludzkich spraw z jakimi mamy do czynienia w MOPS wyznacza też  i charakter naszej pracy. Przybiera ona w sposób konieczny postać - interwencji kryzysowych  - działania zbliżonego do swego rodzaju pogotowia psychologicznego, połączonego z telefonem zaufania. Choć w sensie formalnym, nasza działalność oznaczona jest jako poradnictwo psychologiczne, to jednak trudno w związku z ciągłym obcowaniem z  sytuacjami kryzysowymi podporządkować pracę ścisłym ramom czasowym. Kiedy bezpośrednim celem staje się  ustabilizowanie psychiczne klienta, na tyle, aby mógł przestać koncentrować się na swoim cierpieniu i aby mógł efektywnie korzystać ze wsparcia asystenta rodziny czy pracownika socjalnego.

Do psychologa przyjmowane są osoby skierowane przez pracowników socjalnych albo specjalistów z miasta (jak np. lekarzy, kuratorów, itp.) oraz rodziny objęte pomocą asystenta rodziny.

Psycholog wspomaga również pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów w lepszym zrozumieniu problemu, ustaleniu właściwej diagnozy w końcu ustaleniu planu pracy z klientem.

Obrazu każdego dnia pracy psychologa dopełnia fakt, że podobnie jak wszyscy psycholodzy, prowadzimy czasochłonne badania psychologiczne i dokonujemy diagnozy wspierającej umożliwiającej realizowanie interwencji i poradnictwa, realizujemy grupowe formy pomocy psychologicznej o charakterze psychoedukacyjnym oraz  grupy wspierająco - aktywizujące – w postaci  grup wsparcia,  a także prowadzimy  mediacje w rodzinie lub w związkach. Ważną częścią działalności jest także prowadzona, w niektórych przypadkach, dłuższa pomoc psychologiczna (terapia). Ponadto diagnozujemy dla potrzeb orzecznictwa rentowego. Bierzemy także udział  w pracy zespołów interdyscyplinarnych (ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), zespołach wspierających ds. rodzin zagrożonych utratą funkcji rodzicielskiej lub ds. problemów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w  opracowywaniu w grupach roboczych projektów wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Żary. Nasze kompetencje interpersonalne są także wykorzystywane poprzez angażowanie nas do prowadzenia spotkań o charakterze konferencji lub paneli, oraz festynów i imprez dla klientów MOPS.

Praca w pomocy społecznej daje ogromną satysfakcję, że się pomogło, coś się udało zrobić na rzecz poprawy bardzo trudnej sytuacji osoby, czy rodziny. A gdy nasi podopieczni przestają nimi być i dają sobie radę, to jest wspaniałe uczucie. Warto tu podkreślić, że możliwe to jest dzięki wzajemnej współpracy, zaangażowaniu, współdziałaniu wszystkich członków zespołu pracowników MOPS oraz wzajemnemu zaufaniu – za co warto tu podziękować.