Poradnictwo w zakresie uzależnień

Biuletyn Informacji Publicznej
09.12.2013

O nas

Jednym z poważniejszych problemów, z jakimi stykają się pracownicy socjalni, jest problem uzależnień. Dostrzegając potrzebę niesienia pomocy osobom i rodzinom borykającymi się z tym problemem, w MOPS w Żarach utworzono dwa stanowiska dla specjalistów terapii uzależnień. Specjaliści w ramach swojej działalności prowadzą terapię indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych (alkohol i narkotyki), terapię grupową oraz zajęcia profilaktyczno-edukacyjne. Swoją wiedzą i posiadanymi umiejętnościami dzielą się poprzez czynny udział w spotkaniach grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzą również zajęcia w ramach programu EFS, zajęcia profilaktyczne na Świetlicy Środowiskowej „Piątka” i boisku MOPS w Żarach pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, współpracują z Noclegownią oraz Miejska Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Żarach.
Zajmując się zjawiskiem uzależnień specjaliści biorą aktywny udział w różnego rodzaju konferencjach, festynach oraz lokalnych spotkaniach.