Aktualności i wydarzenia

Biuletyn Informacji Publicznej
20.10.2016
W dniu 13.10.2016 Pan Stanisław Majdański, specjalista terapii uzależnień zatrudniony w MOPS Żary przeprowadził na terenie boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy ulicy Pszennej w Żarach zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą korzystającą z ww. obiektu. Spotkanie odbyło się zgodnie z założeniami programu pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.
W zajęciach wzięły udział 4 osoby, sami chłopcy – w wieku od 13 do 16 lat. Zajęcia te z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy były ostatnim spotkaniem na boisku w bieżącym roku kalendarzowym. Ponieważ uczestnicy tego spotkania dość regularnie korzystają z oferowanych zajęć sportowych na boisku, a tym samym brali udział w większości przeprowadzonych zajęciach profilaktyczno- edukacyjnych, to spotkanie miało charakter podsumowujący wcześniejszą profilaktykę z zakresu uzależnień. W trakcie spotkania uczestnicy zajęć kilka razy podkreślali, że wiadomości zdobyte podczas spotkań profilaktycznych pozwoliły im uzyskać dużo ciekawych informacji dotyczących uzależnień, a poprzez skonfrontowanie własnych wiadomości z fachową wiedzą przedstawioną poprzez terapeutów, na wyrobienie własnego zdania.