Aktualności i wydarzenia

Biuletyn Informacji Publicznej
08.09.2016
W dniu 01.09.2016 Stanisław Majdański oraz Elżbieta Anzlik, specjaliści terapii uzależnień zatrudnieni w MOPS Żary przeprowadzili na terenie boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy ulicy Pszennej w Żarach zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą korzystającą z ww. obiektu. Spotkanie odbyło się zgodnie z założeniami programu pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.
W zajęciach uczestniczyło 8 osób (7 chłopców i 1 dziewczyna) w wieku od 8 do 17 lat. Tematem spotkania były kwestie związane z wpływem używek na relacje z rodziną, rówieśnikami oraz nauczycielami. Uczestnicy dzielili się z ochotą własnymi spostrzeżeniami, podkreślając negatywny wpływ używek na jakość tych relacji. Ich zdaniem branie narkotyków, sięgania po dopalacze czy alkohol nie tylko psuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami i rodziną, ale powoduje również zerwanie wszelkich relacji z rówieśnikami, którzy nie sięgają po te substancje oraz utratę zaufania u rodziców, rodzeństwa i znajomych. W następstwie nawiązywane są nowe relacje, znajomości i kontakty jednak z grupą o destrukcyjnym charakterze. Skutkiem wejścia w te nowe środowiska jest najczęściej absencja w szkole, złe oceny, konflikty z prawem, a nawet przestępczość.