Aktualności i wydarzenia

Biuletyn Informacji Publicznej
01.10.2015
W zajęciach uczestniczyło 7 osób (6 chłopców i 1 dziewczyna) w wieku od 12 do 17 lat. Tematem spotkania były kwestie związane z wpływem używek na relacje z rodziną, rówieśnikami oraz nauczycielami.
24.09.2015
W dniu 16.09.2015 specjaliści terapii uzależnień z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach wzięli udział w debacie dotyczącej zjawiska uzależnień na terenie Żar.
16.09.2015
W zajęciach wzięło udział 7 osób w wieku od 12 do 17 lat (5 chłopców i 2 dziewczynki), z których większość już brała udział w tego typu zajęciach, prowadzonych na terenie ww. obiektu. Tematem spotkania były kwestie związane z zażywaniem substancji narkotycznych oraz wpływie tych środków na funkcjonowanie młodego człowieka w środowisku rodzinnym, szkolnym i grupie rówieśniczej.
07.08.2015
W dniu 31.07.2015 Stanisław Majdański, specjalista terapii uzależnień zatrudniony w MOPS Żary przeprowadził na terenie boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy ulicy Pszennej w Żarach zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą korzystającą z ww. obiektu. Spotkanie odbyło się zgodnie z założeniami programu pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.
25.06.2015
W dniu 19.06.2015 Stanisław Majdański, specjalista terapii uzależnień zatrudniony w MOPS Żary przeprowadził na terenie boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy ulicy Pszennej w Żarach zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą korzystającą z ww. obiektu. Spotkanie odbyło się zgodnie z założeniami programu pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.
12.05.2015
Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku
w Centrum Innowacji i Ekonomii Społecznej na ul. Broni Pancernej 6a/6 w Żarach.
Zapraszamy do skorzystania z dyżurów. Więcej informacji pod nr tel. 726 442 287.
28.05.2015
W dniu 15.05.2015 Stanisław Majdański oraz Elżbieta Anzlik, specjaliści terapii uzależnień zatrudnieni w MOPS Żary przeprowadzili na terenie boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy ulicy Pszennej w Żarach zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z młodzieżą korzystającą z ww. obiektu. Spotkanie odbyło się zgodnie z założeniami programu pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.