Ostatnio dodane

Mapki lokalizacji

Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
04.05.2011
 
Rozpoczęcie kolejnej edycji projektu systemowego ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 lutego 2011
1 lutego 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach rozpoczął kolejną edycję projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku uczestnikami projektu będzie 58 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów MOPS.
02.05.2011
14 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach zorganizował spotkanie inicjatywne pod hasłem „Sieć wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - problemy, potrzeby, koordynacja działań”. Spotkanie było jednym z działań wynikających z realizowanego przez MOPS projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu ofert. Koordynatorem projektu była Agnieszka Fetzka – Z-ca Kierownika MOPS w Żarach, kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej MOPS.
02.05.2011
 
Uroczysta Gala z okazji XX – lecia MOPS odbyła się w sali konferencyjnej żarskiego Ratusza. Na uroczystość przybył m.in. Burmistrz miasta, przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji współpracujących z ośrodkiem, pracownicy ośrodka oraz wolontariusze. Obchody były okazją do wspomnień z czasów opieki społecznej (przed 1990 rokiem) i podsumowań 20 lat działalności Ośrodka.
 
  
02.05.2011
23 listopada 2009 r. kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach Stefan Łyskawa podczas uroczystości w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odebrał zespołową nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrodę w imieniu Minister Pracy Jolanty Fedak wręczył Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rzadu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda.
 
02.05.2011
W dniu 31 marca 2010 r. w Hotelu Kyriad Prestige, w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca trzecią edycję szkoleń z zakresu zarządzania usługami w administracji publicznej. W konferencjach udział wzięło ponad 250 samorządowców.
    
02.05.2011
Dnia 27.11.2009 pani Minister Jolanta Fedak odwiedziła działające przy MOPS ośrodki: ŚDS, DDW, WTZ i zapoznała się z ich działalnością.
    

       
 
02.05.2011
Społecznik Roku 2008 Województwa Lubuskiego w kategorii WYDARZENIE ROKU
dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPS w Żarach
za uruchomienie i działalność hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Gorzów Wlkp., 24.11.2008 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach otrzymuje nominację do tytułu   Społecznik Roku w kategorii działania na rzecz środowiska lokalnego za działania na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku
 
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach Agnieszka Fetzka
odbiera z rąk Wojewody Lubuskiego       Heleny Hatki statuetkę Latarenkę
(autor zdjęcia: Bartosz Zakrzewski)