Informacje pozostałe

Biuletyn Informacji Publicznej
13.11.2014
Jeżei jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj, możesz otrzymać bezpłatną pomoc!
Może to być przede wszystkim:
  • informacja prawna,
  • pomoc psychologiczna,
  • pokrywanie kosztów rehabilitacji,
  • pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach
Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem
oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych